Σήμα από Ιατρικό σύλλογο Αθηνών - Φιοράκης

Φιοράκης Χρήστος

Φιοράκης Χρήστος

PhD Ψυχίατρος - Επιμελητής στο Κ.Ψ.Υ. του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών . "Γ. Γεννηματάς"

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Φιοράκης Χρήστος

PhD Ψυχίατρος - Επιμελητής στο Κ.Ψ.Υ. του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών . "Γ. Γεννηματάς"

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΙΣΑ

Μέλος του

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο ΙΣΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
Χορηγία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών –

Φιοράκης Χρήστος
© All Rights Reserved

ΙΣΑ

Μέλος του

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο ΙΣΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
Χορηγία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών –

Φιοράκης Χρήστος
© All Rights Reserved

ΙΣΑ

Μέλος του

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο ΙΣΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
Χορηγία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών –

Φιοράκης Χρήστος
© All Rights Reserved

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο www.fiorakis.gr και  www.fiorakis.eu  έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία και συμβουλή των εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον προσωπικό του ιατρό ή στο ΕΚΑΒ (τηλέφωνο: 166) . Η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. ( Περισσότερα ) . Η ιστοσελίδα εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ( άρθρο 18 ).