Αίτημα για Ηλεκτρονική (Άυλη) Συνταγογράφηση των φαρμάκων μου

Άυλη Φαρμακευτική Συνταγή

Παρακαλώ περιμένετε μέχρι το άνοιγμα της φόρμας παρακάτω:

(Τα στοιχεία με (*) είναι υποχρεωτικά)

Για οδηγίες ενεργοποίησης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων ακολουθήστε τον σύνδεσμο

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού των μετακινήσεών του, έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία διαδικασία έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων παροχών χωρίς τη φυσική παρουσία των δικαιούχων (άυλη συνταγή).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Έχει δοθεί η δυνατότητα σε δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, όταν λήξουν οι συνταγές τους (μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) να μπορούν να επανεκδοθούν χωρίς να επισκεφθούν τον ιατρό τους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο του ιατρείου. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας (FAX) , ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Για την εκτέλεση της άυλης συνταγής προσέρχονται στο φαρμακείο της επιλογής τους οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης (Υπεύθυνη Δήλωση συγκαταθεσης παραλαβής Φάρμακων)

Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει την συνταγή ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα sms ή email ότι η συνταγή εκτελέστηκε.


Έχετε εισέλθει στην σελίδα με την φόρμα – αίτημα για τη αναπαραγωγή της φαρμακευτική σας αγωγή. Τα φάρμακα που ζητάτε να σας συνταγογραφήσω θα πρέπει να είναι μόνο ψυχιατρικής θεραπείας .

Scroll to Top